Đào Duy Văn

Giảng viên - Người nghiên cứu Phật giáo và hành Thiền

Dược sỹ trường đại học dược Hà Nội

Hiện Anh đang làm cho phòng khám quốc tế ở Hà Nội

Anh có đam mê và luôn tìm kiếm tri thức về kiểm soát bản thân, có cuộc sống bình an, cân bằng.

Các tác giả yêu thích: Brian Tracy, Jim Rohn, John c.Maxwell, Stephen Covey, Peter Drucker, Wayne Dyer, Napoleon Hill, Thích Nhất Hạnh, Thích Chân Quang, Simon Sinek, Jack Ma...

Anh có hơn 3 năm nghiên cứu Phật Giáo và thực hành Thiền. 

Một số web của tác giả:

Yeucondungcach.com

Hoccachyeu.com

Quantricamxuc.com

khoahocthanhcong.com

Awakenyouwonderfulwe.com

Sách đã xuất bản năm 2017 trên Amazon: Awaken You Wonderful We.

https://www.amazon.com/Awaken-you-wonderful-phenomena-problems/dp/1549843524